LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

AB enerji tüketiminde yenilenebilirin payı artıyor

AB’de 2015’te yenilenebilir enerji kaynaklarından brüt nihai enerji tüketimi yüzde 16,7’ye ulaştı.

 

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, Avrupa 2020 stratejisinin temel göstergelerinden biri olan yenilenebilir kaynaklardan brüt nihai enerji tüketimi payı artış trendini sürdürüyor. 2015 yılında Avrupa Birliği`nde yenilenebilir enerji kaynaklarından brüt nihai enerji tüketimi 2004 yılına kıyasla hemen hemen iki katına çıkarak %16,7’ye ulaştı.

 

2004`ten sonra tüm üye devletlerde artış kaydeden yenilenebilir enerji kaynaklarından brüt nihai enerji tüketiminde 2015 yılı lideri yüzde 53,9 ile İsveç oldu. İsveç`i yüzde 39,3 ile Finlandiya, yüzde 37,6 ile Letonya, yüzde 33 ile Avusturya, yüzde 30,8 ile Danimarka izledi. Yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tüketimini en az gerçekleştiren ülke ise yüzde 5 ile Lüksemburg ve Malta oldu. Bu iki ülkeyi yüzde 5.8 ile Hollanda, yüzde 7.9 ile Belçika ve yüzde 8,2 ile İngiltere izledi. G.Kıbrıs`ın oranı ise yüzde 9,4 olarak kaydedildi.

 

AB, 2020 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 20`sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

www.enerjigunlugu.net

15.03.2017