LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

İyi kalite LED sürücü özellikleri

Profesyonel LED aydınlatma, modern günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Klasik aydınlatmada kullanılan, balast, trafo, güç kaynağı, sürücü, aydınlatma kontrol sistemleri vb. adlarla anılan elektronik düzeneklerin tamamına ”Aydınlatma Elektroniği” diyoruz. LED’ler için kullanılan güç kaynakları ve kontrol sistemleri de elektronik düzenekler içermektedir ve bunlar ”Aydınlatma Elektroniği” kapsamındadır. Biz bunlara toplamda LED sürücüler diyoruz. Ancak LED sürücüler sistemin güvenilir bir parçası olarak çalışmasını sağlamak için hangi özellikleri sahip olması gerekmektedir.

 

Yüksek kaliteli LED sürücülerin temel özellikleri şunlardır:

Radyo Frekans girişimi (RFI)’de belirtilen şartlara ve harmonik bastırma direktiflerine uyumluluk. Avrupa içim EN 55015 radyo girişim standardını, EN 61000-3-2 harmonikler ile ilgili standartlarının gereksinimlerini karşılamalıdır.

 

Arıza durumuda kapanma ve yalıtım ile ilgili güvenlik düzenlerine uyum. Bu konudaki standart EN 611347-2-12, toplam izolasyon ve arıza durumundaki kapanma talimatlarını kapsayan standarları karşılamalıdır.

 

Güvenilir aşırı gerilim koruması. Çeşitli sebeplerden zaman zaman şehir şebekesi üzerinde çok kısa süreli yüksek gerilim ve / veya gürültüler olabilmektedir. Bu durumlara bağışıklılığı belirleyen EN 61547 standardını karşılamalıdır.

 

Yürürlükteki standartlara uygun olarak LED modül çalıştırma. LED modüllerinin ihtiyacı olan akım ve gerilim değerlerini kararlı bir biçimde karşılamalıdır.

 

Işık modülasyonu: Göz tarafından algılanan titreşimsiz ışık sağlamalıdır, görme hassasiyeti ve göz sağlığı açısında bu çok anlamlıdır. Normal çalışma frekansı 20 kHz ve üzeri,  DIM frekansı 300 Hz ve üzeri olmalıdır.

 

Acil aydınlatma: EL gereksinimleri ve işareti. Acil aydınlatmayı tanımlayan standart IEC 61347-2-13 gereksinimlerini karşılamalıdır.

 

Bunlar sürdürülebilir bir aydınlatma tesisatı tasarlanırken LED aydınlatmanın ne kadar güvenli olduğunun göstergesidir.

 

İyi kalite LED sürücüler ek olarak bu özellikleri de içerir:

 

- Otomatik kapanma, 25 ampere kadar

- Merkezi güç kaynakları (CPS, Central Power Supply) ile birleştirilebilme

- LED sürücüler ve modüller arasında güvenilir besleme hatları oluşturma

- Kararlı ışık çıkışı

- LED sürücülerin bağlantı şemaları

- Kompakt küçük hacimleri ile dar alanlarda kullanım imkanı

 

Bütün bu kriterleri sağlayam aydınlata elektroniği ekipmanları, kaliteli LED aydınlatma için önemli noktaları içerir. LED sürücüler satın alırken bu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı iredelenmelidir. Sadece sürücü gücü, çalışma gerilimi, çalışma akımı ve en ucuz fiyat hangisi soruları satınalma kararı için yetereli olmamalıdır.

www.ledportali.com

19.09.2016