LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

Akıllı şebeke dönüşümü kaçınılmazdır

Elektrik dağıtım şebekesinde bilişim ve iletişim teknolojilerine dayalı çözümlerin ağırlığı giderek artıyor. Bugün elektrik dağıtım şebekesinin ihtiyaçları düne göre çok farklı. Her şeyden önce çok daha fazla yenilenebilir enerjiye dayalı üretim kaynaklarının şebekeye entegrasyonu gerekiyor. Tüketicilere sunulacak hizmetin çeşitliliği ve niteliği yine bu teknolojik çözümlerin şebekede ne düzeyde uygulandığı ile yakından ilişkili.

 

ELDER olarak, dağıtım şebekesini işleten, yatırımlarını planlayan şirketler ile akıllı şebeke çözümlerini en doğru maliyet ve en yüksek fayda önceliğinde ülkemizde de bir an önce hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi bu konuda da önceliklere ve bunlara dayalı çözümlere Bakanlık ve EPDK ile birlikte çalışıyoruz. Akıllı şebekelerin ekonomiye ve tüketiciye sağlayacağı birçok faydadan bahsetmek mümkün. Ekonomiye ve çevreye sağladığı avantajların başında, şebekedeki kesintilerin sayısının azalması, kesintilerin süresinin kısalması, iş kazalarının azalması, işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanması gibi unsurları sıralayabiliriz. Ayrıca, enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan rüzgâr gibi, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu da akıllı şebekelerle daha kolay ve verimli hale gelecek. Böylece bir yandan çevreye daha az zarar verilirken, bir yandan da üretim maliyetleri azalmış olacak. Akıllı şebekelerin en dikkat çekici sonuçları ise, tüketici tarafında görülecek. Kullanılan elektriğin kalitesi artacak ve enerji alım maliyetleri düşecek. Vatandaş bu sistemle, sadece tüketici olarak kalmayıp, dilerse çatısına yerleştirdiği güneş panelleri ile elektrik üretip şebekeye satabilecek. EPDK ARGE projeleri kapsamında 9 şirketimiz `Türkiye Akıllı Şebekeler 2020 Yol Haritası Projesi`ni yürütüyor. Bu proje ile akıllı şebekeye geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan metodolojinin ve takvimin oluşturulması amaçlandı. EPDK koordinasyonundaki proje de, Akdeniz EDAŞ, Anadolu Yakası EDAŞ, Aydem EDAŞ, Başkent EDAŞ, Boğaziçi EDAŞ, Çamlıbel EDAŞ, Gediz EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Uludağ EDAŞ dağıtım şirketleri görev alıyorlar. Proje sonuçlarının 21 şirket için de referans olması süreçleri ELDER tarafından koordine edilecek. Yol haritası tüm paydaşlar için önemli. Bu şekilde hangi teknolojik çözümlerin ne zaman ve hangi fayda beklentileri ile uygulanacağının kapsamlı bir el kitabına sahip olacağız.

Nihat ÖZDEMİR / Elder YÖNETİM KURULU BAŞKANI

www.sabah.com.tr / ekonomi

18 Nisan 2016