LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

Aydınlatmada gün ışığından faydalanmak

Aydınlatma tasarımları yapılırken, hatta daha öncesi binalar tasarlanırken doğal ışık kaynağı güneşten gelen ışığı kullanmak bazı kazanımları birlikte getirir. Bir başka deyişle iç mekanların olabildiğince gün ışığı ile aydınlatmak, doğal ışığın kullanıldığı bir aydınlatma tasarımı yöntemidir. Bu tür çalışmalar aynı zamanda kısa ve uzun vadede sürdürülebilir bir çevre politikalarının bir parçasıdır. Sürdürülebilir ve çevre konuları dışındaki kazanımlar da aşağıda özetlenmiştir.

 

Düşük enerji faturası

Gün ışığı kaynaklı doğal aydınlatmalar gün ışığını mekanlara getirerek, işletmelerin, binaların gün boyunca elektrikle çalışan yapay ışık kaynaklarının kapatmasının önünü açar. Bina kullanım özelliklerine göre aydınlatma hesaplamalarında %20 ila %50 arasında aydınlatma enerji verimliliği yapmalarının sağlar.

 

Yapay ışık kaynakları için kullanılan elektriğin azalması aynı zamanda elektrik faturasına ödenen paranın azalması demektir. Doğal ışıktan faydalanılarak yapılan aydınlatmalarda aşağıdaki temel kazanımları sağlarız.

 

Verimlilik artışı

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, gün ışığına maruz kalan çalışanlarda iş performanslarında artış sağlanmaktadır. Güneş ışığı döngüsü ile bireylerde sirkadyen ritmi doğrudan olumlu etkilemekte ve bireylerin konfor ve mutluluklarını artırırken sağlık ve refahını da olumlu etkiler. İşyeri ve çalışma koşullarının iyileşmesi ile çalışanların, memnuniyeti artarken daha çok motive olurlar. Aynı zamanda gün ışığı çevre ve çevrede bulunan nesnelerin görünürlüğünü arttırır, bu çalışanın görevini daha iyi yapmasına yardımcı olur.

 

Çalışan morali yükselir

Doğal ışık enerji seviyesini yükseltir ve stresi azaltır, bu yüzden çalışanlar daha keyifli çalışma deneyimine sahip olur. Bireylerin kendilerini daha iyi hissetmesi onların iş arkadaşları ve müşteriler ile daha olumlu etkileşim içinde olmasının sağlar.

 

Müşteri sadakati gelişir

Gün ışığı alan mağazalarda yapay ışıkla aydınlatılan mağazalara göre müşterilerin mağazayı tekrar ziyaretleri daha fazla olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte Gün ışığı ile aydınlatılan mağazalarda müşterilerin satın alma eğilimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çünkü doğal ışık bireyleri ve müşterileri bulundukları mekanda daha iyi hissettiriyor ve ürünler doğal ışık altında daha iyi ve çekici görünüyor, iyi görünen ürün ve nesneler müşteride satın alma isteğini arttırıyor.

 

Güçlü marka imajı oluşturur

Bir işletmenin imajını belirleyen etkenlerden en önemli biri fiziksek yapısıdır. Günışığı teknikleri kullanılarak yapılan tasarımların, çalışma ve ürün sunum alanlarını güçlendirir. Bu şirket güçlü ekolojik fikirleri ve çevreye duyarlı yaklaşımlarının bu şekilde ifade ederek sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunduğunu bu şekilde ifade eder. Kendisi, çalışanları, çevreye duyarlı insanlarla bir takım çalışması içinde olduğunu uygulamaları ile kanıtlar. Çalışanlarını ve müşterilerini bu şekilde sürdürülebilir rekabetçi marka imajına olan inancını temin eder.

www.ledportali.com

04.04.2016