LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFUNDA LED DÖNEMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar konulu genelge çerçevesinde, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm alanlarda ve birimlerde LED aydınlatma sistemine dönüş yapılıyor.

 

Yayınlanan genelge ile ülkemizdeki mevcut enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasıyla birlikte özellikle elektrik kullanımına yönelik enerji tasarrufunda önemli katkı sağlaması beklenen LED armatürlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedef alınmıştır.

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmeliğin amacı; Genel aydınlatma kapsamında LED armatürlerin kullanımı için dağıtım bölgelerinde mevcut tesislerde aydınlatma dönüşüm planlarının ve yeni tesislerde aydınlatma projelerinin hazırlanması, yatırım planlarının ve projelerinin onaylanması, elektrik dağıtım şirketleri tarafından yatırımların yapılması ve tesislerin kabulüne ilişkin usul ve esaslarını kapsamaktadır.

 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından takibi ve denetimi yapılacak olan uygulama ile mevcut aydınlatma tesislerinin LED uygulamalarına dönüşümüne ilk etapta il merkezleri ile nüfusu en düşük il nüfusunun üzerinde olan ilçe merkezlerine başlanması planlanmıştır.

 

Ülkemizdeki enerji varlığının sürdürülebilir hale getirilebilmesi ve enerji üretiminde tasarrufu amaçlayan LED aydınlatma sisteminin tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması bunun neticesinde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sanayi kuruluşlarının da içerisinde yer aldığı geniş bir çerçevede çalışmaların tamamlanması planlanıyor. İç piyasadaki enerji tüketimine olumlu katkı sağlayacak olan çalışma ile birlikte ilimizin ve ülkemizin enerji sektöründe dışa olan bağımlılığının da sona erdirilmesi hedef olarak kabul edilmiştir.

 

Bu çerçevede, Karaman Valiliği binasındaki mevcut aydınlatma sisteminin LED aydınlatma sistemlerine dönüşümüne yönelik çalışmalar başlatıldı. Valilik ana binası içerisinde başta Valilik Makamı olmak üzere, mevcut aydınlatma sistemleri sökülerek yerlerine enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatma sistemleri takılırken, uygulamanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra organize sanayi bölgesi ve diğer özel sektörde örnek uygulama olması amaçlanıyor. Enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatma sistemlerinin Karaman Organize Sanayi Bölgesinde üretimi yapılarak, ilimiz ekonomisine büyük katkılar sağlaması da ayrı bir öneme sahip.

 

Sokak ve caddelerdeki aydınlatma sitemi ve ilin önemli merkezlerinde bulunan aydınlatma sistemlerinin mevzuat doğrultusunda; LED aydınlatma sistemine dönüştürülmesi sonucunda düzenlenen uygulama ile birlikte enerji tasarrufu ve verimliliğinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

www.karamangundem.com

02 Şubat 2016

 

LED : Light Emitting Diode / Işık Yayan Diyot